Одобрени пројекти

1.Бесплатна он-лајн едукација пловидбених и једриличарских вештинаизвештаји извештајиx
Идеја је да се продуцира школа пловидбе, што само по себи подразумева потпуни акценат на безбедности на води. Први проблем на који се наишло јесте спознаја да ретко ко има времена и воље да „иде у школу“ те се приступило разматрању приступа ка потенцијалним полазницима.

Знајући отпор који један део грађана Србије има према образовању ове школе су замишљене на нивоу брзих лекција у облику видео клипова у трајању између једног и два минута. Пар оваквих школа постоји на енглеском језику и бележе велики број посета.
Другим речима направиће се око 50 видео прилога за обе од ових школа, који ће пружити
есенцијално знање, а опет ко буде желео имаће концептуално заокружено почетно образовање уколико реши да прође целу школу.

Пројекат се реализује на адреси www.lamar.rs
 
Носилац пројекта: Ламар д.о.о.
Одобрена средства: 500.000,00 RSD
Оцена: 66/100

2.Медијско описмењавањеизвештаји извештајиx
У периоду од 1. јануара до 30. јуна фирма Њуз нет ће осмислити и покренути сајт посвећен медијском описмењавању. Сајт ће свакодневно прикупљати и анализирати садржај пласиран у медијима. Посебна пажња ће се посвећивати начину на који су вести обрађене и приказане у онлајн медијима. На овај начин се доприноси већем броју друштвено-корисног саджаја на интернету.

На сајту ће се налазити и текстови који ће читаоце упознавати са основним појмовима медијске писмености, као и текстови који ће сликовито илустровати примере медијске манипулације.
Предвиђено је и писање приручника који ће моћи бесплатно да се преузме са сајта, а који ће помоћи људима да лакше „читају између редова“ медијски садржај и да са више критичности прате рад медија.

На сајту ће анализу вести радити новинари сајта www.njuz.net, који је за свој рад добио многобројна признања.

Пројекат се реализује на адреси posmatrac.rs
 
Носилац пројекта: Њуз нет д.о.о
Одобрена средства: 502.000,00 RSD
Оцена: 81/100

3.Стартитизвештаји извештајиx
Стартит је интернет портал који подстиче развој интернет предузетништва у Србији. Покренут је са циљем да се унапреде капацитети локалне ИТ заједнице за покретање иновативних и успешних предузетничких подухвата. Стартит објављује кључне информације о стартап подухватима, инвеститорима, примерима добре праксе из региона и света, даје одговоре на кључна питања о успостављању и вођењу бизниса заснованог на новим технологијама.

Пројекат се реализује на адреси startit.rs
 
Носилац пројекта: Иницијатива за унапређење нових технологија у југоисточној Европи SEE-ICT
Одобрена средства: 548.000,00 RSD
Оцена: 67/100

4.QR codeизвештаји извештајиx
Овим пројектом се промовише употреба мобилног Интернета односно QR кодова као начина повезивања физичкиог са виртеулним светом. Циљ пројекта је да упознамо грађане, привреду и институције са начинима употребе ове технологије у свакодневном животу и пословању. Обележавањем кључних места односно тачака интересовања у одабраним локалним заједницама, таблама са QR кодовима, медијском кампањом и организовањем едукативних скупова намењене грађанима, институцијама и привредницима су начини како ће се испуњавати горе зацртани циљеви.

Пројекат се реализује на адреси klubnbo.org.rs/novinbo/qrcode
 
Носилац пројекта: Омладински клуб Новог Бечеја
Одобрена средства: 441.000,00 RSD
Оцена: 78/100

5.ИКТ за свеизвештаји извештајиx
Идеја нашег пројекта јесте да се обуче наставници који су запослени у приградским и сеоским срединама или који раде са децом са посебним потребама, да самостално и једноставно израђују електронске наставне материјале (мултимедијалне презентације) које ће користити и у настави у учионицама, али које ће успешно претварати у наставне веб странице које ће постављати и на вебу кроз израду сопственог наставног блога. Свака школа ће добити из пројекта бесплатних годину дана хостинга и срб. домен на коришћење.

Пројектом је предвиђено да се обука спроведе у шест школа рашког округа, коју ће похађати минимум 110 наставника, по 20 из сваке школе, а из ШОСО ”Иво Лола Рибар”, десет наставника.

Пројекат се реализује на адреси иктзасве.срб
 
Носилац пројекта: Гимназија Краљево
Одобрена средства: 514.145,00 RSD
Оцена: 69/100

6.еРечник – Речник говора јужне Србијеизвештаји извештајиx
Садржај пројекта је изградња дигиталног онлајн речника говора југа Србије које ће садржати око 10.000 појмова који чине дијалекат врањског краја, а на основу 3. издања истоименог речника проф.др. Момчила Златановића на чијој изради је радио 10 година.

За разлику од папирног издања, овај речник има вишеструке предности:
• доступност свим Интернет корисницима у сваком тренутку,
• једноставно претраживање појмова,

и три значајна додатка:
• да, поред лингвистичких информација, обезбеди звучну информацију (изговор са акцентовањем одабраних појмова),
• да обезбеди графичку информацију о географској локацији порекла појма који се описује (GoogleMaps сервис) и
• да обезбеди унакрсно референирање појмова који имају исто значење (синонима).

Пројекат се реализује на адреси www.vranje.co.rs
 
Носилац пројекта: Образовни центар „MILENIJUM III“
Одобрена средства: 450.000,00 RSD
Оцена: 71/100

7.Портал за здравље младихизвештаји извештајиx
Циљ пројекта је унапређење интернет садржаја за младе из области промоције здравља на српском језику и ћириличном писму, као и унапређивање информисаности младих о предностима коришћења Интернета у промоцији здравља и превенцији болести. Специфични циљ пројекта је успостављање новог сајта за здравље младих, који је прилагођен потребама младих, али користан и широј јавности. Такође, наш циљ је осавремењивање система дистрибуције квалитетних информација у вези здравља младих како би се уанпредило њихово активно учешће у систему здравствене заштите.

Пројекат омогућава остваривање једноставног, квалитетног и ефективног начина информисања младих о активностима, делатностима и релевантним чињеницима везаним за здравље. Објединиће се неопходне информације које се тичу здравља младих, садржај сајта одредиће наше досадашње искуство у раду са младима, фокус дискусије и анкетирање, а циљна група су првенствено млади узраста од 15 до 30 година. Планирано је редовно одржавање и освежавање садржаја сајта, као и висок степен интеграције сајта са социјалним мрежама као својеврсна онлајн промоција сајта, како би се стекла што већа покривеност и популарност, као и лакоћа комуникације са корисницима и посетиоцима.

Пројекат се реализује на адреси www.zdravljemladih.rs
 
Носилац пројекта: Институт за јавно здравље Ниш
Одобрена средства: 500.000,00 RSD
Оцена: 70/100